Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2010: Секція C

Секція Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
C

Переробна промисловість

Ця секція включає процеси фізичного або хімічного перероблення матеріалів, речовин або компонентів з метою випуску нової продукції, хоча ці процеси не можуть бути застосовані як єдиний універсальний критерій для визначення виду виробництва (див. нижче примітку «Перероблення відходів»). Перероблені матеріали, речовини або компоненти одержують з сировини, такої як продукція сільського, лісового та рибного господарства, добувної промисловості та розроблення кар'єрів, продукція інших галузей переробної промисловості. Суттєве змінювання, відновлення або реконструкція товарів зазвичай вважають діяльністю з перероблення.
Вироблена продукція може бути кінцевою в розумінні, що вона придатна для використання чи споживання, або напівфабрикатом у розумінні, що вона є вхідним матеріалом для подальшого виробництва. Наприклад, продукція очищення глинозему є вхідним матеріалом, що застосовують для виробництва первинного алюмінію; первинний алюміній є вхідним матеріалом для волочіння алюмінієвого дроту; алюмінієвий дріт є вхідним матеріалом для виробництва метизів.
Виробництво спеціалізованих компонентів і частин, аксесуарів та приладдя для машин і устатковання, відповідно до загального правила класифікації, відноситься до того ж класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких ці частини й аксесуари призначені. Виробництво неспеціалізованих компонентів і запасних частин до машин та устатковання, наприклад, двигунів, поршнів, електричних моторів, електричних пристроїв, клапанів, зубчастих коліс, підшипників, класифікують у відповідних класах секції C „Переробна промисловість” незалежно від того, до яких машин чи устатковання ці елементи можуть бути прилаштовані. Однак виробництво спеціалізованих компонентів і аксесуарів формуванням або штампуванням пластмасових матеріалів відносять до групи 22.2.
Складання комплектуючих частин і деталей у процесі виготовлення продукції розглядають у виробництві. Виробництво включає складання промислової продукції як з компонентів, виготовлених самостійно, так і з придбаних компонентів.
Відновлення відходів, тобто перероблення відходів у вторинну сировину, класифікують у групі 38.3 „Відновлення матеріалів”. Хоча цю діяльність можуть здійснювати з використанням процесів фізичного або хімічного перероблення матеріалів, її не вважають частиною переробної промисловості. Головною метою цієї діяльності є перероблення відходів, яке відносять до секції E „Водопостачання; каналізація, поводження з відходами”. Однак виробництво нових готових виробів (на відміну від вторинної сировини) класифікують у виробництві, навіть якщо у процесі їх виготовлення як вхідний матеріал були використані відходи. Наприклад, одержування срібла з відпрацьованої фото- або кіноплівки розглядають як процес виробництва.
Спеціалізоване технічне обслуговування та ремонт промислових, комерційних та подібних видів машин і устатковання в основному класифіковані у розділі 33 „Ремонт і монтаж машин і устатковання”. Однак ремонт комп'ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів класифікують у розділі 95 „Ремонт комп'ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”, у той час як ремонт автотранспортних засобів класифікують у розділі 45 „Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт”.
Установлення машин і устатковання, як вузькоспеціалізовану діяльність, класифікують у класі 33.20.
Примітка: межі між переробною промисловістю та іншими видами економічної діяльності можуть бути недостатньо чіткими для їх класифікування. Відповідно до загального правила діяльність у виробничій секції стосується перероблення матеріалів для виробництва продукції. Її кінцевим результатом є якісно нова продукція. Проте визначення того, що являє собою нова продукція, може бути досить суб'єктивним.
Так, до переробної промисловості у КВЕД та NACE відносять такі види діяльності:
 • перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе) поза бортом рибальських суден (див. 10.20)
 • пастеризацію та розлив молока в пляшки (див. 10.51)
 • вичинення шкур (див. 15.11)
 • оброблення (консервування) деревини (див. 16.10)
 • друкування та пов'язані з ним види діяльності (див. 18.1)
 • відновлення протекторів шин (див. 22.11)
 • виробництво бетону, готового для використання (крім виробництва бетону будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику) (див. 23.63)
 • нанесення гальванічного (електролітичного) покриття, плакування та термічне оброблення металів (див. 25.61)
 • капітальний ремонт і реконструкція машин і устатковання (наприклад, капітальний ремонт двигунів для автотранспортних засобів, див. 29.10)
З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:
 • лісозаготівлю, віднесену до секції A „Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”;
 • підготування сільськогосподарської продукції до первинних ринків, класифіковане у секції A „Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”;
 • приготування їжі для споживання на місці, класифіковане у розділі 56 „Діяльність із забезпечення стравами та напоями”;
 • збагачення руд та інших мінералів, класифіковане в секції B „Добувна промисловість та розроблення кар'єрів”;
 • зведення конструкцій та будівельні роботи, які виконуються на будівельному майданчику, класифіковані в секції F „Будівництво”;
 • діяльність із поділу та перерозподілу товарів на менші партії, у т.ч. пакування, перепакування або розлив у пляшки алкогольних напоїв або хімікатів; сортування твердих відходів; змішування фарб на замовлення; різання металу на замовлення; віднесені до секції G „Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів”.

складається з наступних розділів:

Розділ Назва
10

Виробництво харчових продуктів

11

Виробництво напоїв

12

Виробництво тютюнових виробів

13

Текстильне виробництво

14

Виробництво одягу

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

17

Виробництво паперу та паперових виробів

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

19

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

20

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

24

Металургійне виробництво

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

26

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

27

Виробництво електричного устатковання

28

Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.

29

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

30

Виробництво інших транспортних засобів

31

Виробництво меблів

32

Виробництво іншої продукції

33

Ремонт і монтаж машин і устатковання


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011