Шановні респонденти та користувачі статистичної інформації!

До Ваших послуг сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Введіть код за КВЕД-2005
   відповідні коди за КВЕД-2010
Введіть код за КВЕД-2010
   відповідні коди за КВЕД-2005
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2005 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010

Перейти до детального розгляду:

КВЕД-2005: Секція D

Секція Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
D

Переробна промисловість

Перероблення – технологічний процес, здійснення якого змінює форму, властивості або склад сировини, напівфабрикатів або готової продукції з метою отримання нової продукції.
Нова продукція є результатом перероблення сировини, виробленої сільським, лісовим чи рибним господарством, галузями добувної промисловості, а також продукції інших видів переробної діяльності (напівфабрикатів). Нова продукція може бути як готовою для використання та споживання, так і напівфабрикатом, призначеним для іншого виробництва. Наприклад, продукція глиноземного заводу є базовим матеріалом, що використовується в первинному виробництві алюмінію; первинний алюміній є основною сировиною для заводу, що виготовляє алюмінієвий дріт; а алюмінієвий дріт є основною сировиною для виготовлення промислових виробів з цього дроту.
До переробної промисловості відноситься не тільки діяльність підприємств, що випускають серійну продукцію, а й діяльність індивідуальних виробників, що виготовляють продукцію вручну або вдома.

Ця секція включає також підприємства, які виготовляють продукцію (одяг, взуття, меблі тощо) за індивідуальним замовленням населення.
Підприємства безпосередньо переробляють матеріали або можуть передавати їх перероблення на субпідряд іншим підприємствам. Діяльність підприємств обох типів відноситься до переробної промисловості.
Монтаж (складання) та установлення машин і устатковання на підприємствах класифікують в тих позиціях секції D, до яких відноситься виробництво цих машин і устатковання. Винятком є установлення або монтаж будівельних елементів та устатковання, необхідних для експлуатації будівлі як такої, що класифікують у секції F “Будівництво”. Крім того, складання, установлення машин і устатковання, яке здійснюється як послуга, що супроводить його продаж, є допоміжним видом діяльності, який класифікують разом з відповідною основною діяльністю (секція G “Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”).
Ремонт та технічне обслуговування машин і устатковання, зазвичай, відносяться до того самого виду діяльності, що й їх виробництво за винятком:
 • підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів ( відносяться до групи 50.2 чи 50.4);
 • підприємств, які ремонтують предмети особистого вжитку та побутові вироби (відносяться до групи 52.7);
 • підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування систем центрального опалення (відносяться до класу 45.33);
 • підприємств, які здійснюють ремонт або технічне обслуговування обчислювальної техніки та офісного обладнання (відносяться до групи 72.5).
Суттєва зміна, відновлення та реконструкція продукції, зазвичай, вважаються переробною діяльністю.
Виготовлення спеціалізованих компонентів і деталей, приладдя та кріплення для машин й устатковання, відноситься, зазвичай, до того самого класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких призначені деталі та приладдя.
Виготовлення неспеціалізованих компонентів і деталей машин і устатковання, таких як двигуни, поршні, генератори, електричні з'єднання, клапани, зубчасті колеса, підшипники, відноситься до відповідного класу промислової діяльності, незалежно від машин і устатковання, до яких ці елементи можуть бути прилаштовані.
Межі між переробною промисловістю та іншими видами діяльності класифікації можуть бути недостатньо явними.
Переробна промисловість є виробництвом нового виду продукції. Проте визначення того, що є новим видом продукції може бути досить суб'єктивним. Так, до переробної галузі відносяться такі види діяльності:
 • пастеризація та розлив молока у пляшки
 • перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе)
 • типографська діяльність та допоміжні види діяльності
 • виробництво бетону, готового до застосування для різних користувачів (за винятком його виробництва будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику)
 • оброблення деревини (послуги з просочування лісоматеріалів та хімічного оброблення різними способами з метою їх зберігання)
 • оброблення електролітичне, плакування, гаряче оброблення та полірування металів
 • виготовлення дорожніх знаків і рекламних щитів
 • реконструкція або переобладнання машин та устатковання
 • ремонт і відновлення суден
 • наварювання протекторів шин
З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:
 • лісозаготівля віднесена до секції A “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство”
 • збагачення та агломерація корисних копалин та інших мінеральних речовин, віднесені до секції C “Добувна промисловість”
 • встановлення та монтаж конструкцій, будівельних елементів та устатковання, що виконуються на будівельному об'єкті, віднесені до секції F “Будівництво”
 • діяльність з подрібнення та перерозподілу на менші партії, включаючи фасування, перефасування та розлив у пляшки напоїв чи продукції хімічної промисловості; комплектацію та модернізацію комп'ютерів на замовлення, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; розрублення на частини закуплених у забійній вазі м'ясних туш, включаючи відруби, з яких видалені всі кістки у торгівельній мережі, що здійснюється як допоміжна послуга при їх продажі; закупівля, охолодження та теплове оброблення молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства; сортування відходів; змішування фарб на замовлення; розрізання металу на замовлення, віднесені до секції G “Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”.

містить наступні підсекції:

Підсекція Назва
DA

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

DB

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

DC

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

DD

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

DE

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

DF

Виробництво коксу, продуктів нафтопере-роблення та ядерних матеріалів

DG

Хімічне виробництво

DH

Виробництво гумових та пластмасових виробів

DI

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

DJ

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

DK

Виробництво машин та устатковання

DL

Виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання

DM

Виробництво транспортних засобів та устатковання

DN

Інші галузі промисловості


Повернутися на початкову сторінку Відповіді на запитання Пошук кодів КВЕД Вигляд сторінки “для друку”
© Держстат України, 2011